مزارع و دامپروری شرکت مزرعه خوراک سالم

کیفیت گوشت مزرعه خوراک سالم

برای ارائه گوشت سالم و با کیفیت و لطیف به بازار نیاز به رعایت موارد خاصی است که ما در مزرعه خوراک سالم تمام تلاش خود را نموده ایم تا آن را بصورت کامل اجرا کنیم  و ضمن ارائه گوشت سالم و لذیذ ، گوشتی مقوی را نیز به بازار عرضه کنیم . از جمله این موارد رعایت نکات مهمی جهت خوراک دام میباشد. آب مصرفی دام تصفیه شده بود و مقدار نیترات موجود در گوشت را بطور چشمگیری کاهش داده.

انواع گوسفندها

گوسفند نر را قوچ یا راک می نامند اما گوسفند ماده متعلق به هر نژادی باشد بصورت عام میش خوانده میشود.
مهمترین تقسیم بندی های گوسفند در حال حاضر براساس گوشت و تعداد زایش آن است. گوسفندان ایران رنگ های مختلفی دارند مثل سفید سیاه، خرمایی یا قهوه ای و … .
بهترین نژادهای گوسفند گوشتی-زایشی در جهان عبارتند از نژادهای رومانف، بولانی و افشاری که افشاری در ایران جزو بهترین نژادهای گوشتی-زایشی است و شرکت مزرعه خوراک سالم با اصلاح نژاد آنها (برای اولین بار در ایران) توانست سه نوزاد از یک میش بدنیا آورد.